CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ESTEVE INTERIORISME, SCP  li informa que és titular del lloc web esteveinteriorisme.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei,  ESTEVE INTERIORISME, SCP informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és  ESTEVE INTERIORISME, SCP  (en endavant ESTEVE INTERIORISME), amb CIF J66183468. L’adreça de correu electrònic de contacte és esteve@esteveinteriorisme.com i el Telèfon/Fax: 938901897

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel web d’ESTEVE INTERIORISME confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines d’ESTEVE INTERIORISME, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web d’ESTEVE INTERIORISME proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis per ESTEVE INTERIORISME per l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb el compliment dels formularis esmentats.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESTEVE INTERIORISME contràriament al que disposa les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ESTEVE INTERIORISME no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ESTEVE INTERIORISME declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ESTEVE INTERIORISME no es fa responsable, en cap cas, dels
eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
ESTEVE INTERIORISME es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
ESTEVE INTERIORISME es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ESTEVE INTERIORISME informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal al seu disc dur. No obstant, per l’accés a la web d’ESTEVE INTERIORISME no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES
La informació de caràcter personal rebuda per ESTEVE INTERIORISME podrà ser incorporada a un fitxer de dades personals. Se n’autoritza el tractament en la forma i amb les limitacions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i concordants. El/s usuari/s queda/en informat/s del/s seu/s dret/s d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, pel que fa a les seves dades personals en els termes previstos a la llei, i podran exercir aquest dret adreçant-se per escrit a l’adreça ESTEVE INTERIORISME; Avinguda Tarragona, 72 baixos dreta, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Ús de la informació:
ESTEVE INTERIODISME utilitza la informació obtinguda dels seus usuaris per millorar la seva experiència al web i oferir els productes i serveis més adequats, tot garantint en qualsevol moment que les dades personals proporcionades seran utilitzades exclusivament per al motiu per al qual s’hagin sol·licitat d’acord amb els termes previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i a la clàusula LOPD. L’enviament de les dades porta implícit el consentiment per al seu tractament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines són, per si o com a cessionària, a ESTEVE INTERIORISME. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els és aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’ESTEVE INTERIORISME.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
ESTEVE INTERIORISME es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i ESTEVE INTERIORISME es regirà per la normativa espanyola vigent i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar i ntre l’usuari i ESTEVE INTERIORISME, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

Avís legal versió:  2014/04