Projecte de reforma i decoració d’un local, situat a la Plaça de la Vila, al centre de Vilafranca per adequar-lo a bar-cafeteria.

Disseny concebut a partir del contrast entre un paviment amb una peça de gres porcel·lànic imitant fusta vella desgastada, utilitzant-la també com a arrambador, i el color blanc present en parets, sostres, mobiliari i lluminàries.

Barra pensada com a peça singular de fusta, amb un mosaic de colors imitant els del paviment, amb sobre de ferro natural vernissat. Ferro que també s’utilitza, juntament amb uns caixons il·luminats de fusta, per fer les prestatgeries de darrera la barra, sobre fons de color gris.

Zones de serveis ubicades en una peça central d’obra vista blanca i nucli de serveis al fons, amb parets de to més fosc i frontal de rajola amb relleu.

Lluminàries puntuals sobre les taules de ceràmica blanca i linial sobre la barra, de color grafit.

Perfileria exterior de ferro pintat i retolació amb lletres i anagrama de formigó sobre fons de color fosc, aprofitant l’espai resultant d’haver eliminat un antic expositor exterior.