Local situat en uns dels carrers més cèntrics i transitats de Vilafranca, el C.dels Ferrers, en plena zona de vianants, destinat a la venda de productes de dietètica i nutrició.

A nivell de distribució, s’ha plantejat tot l’emmagatzematge de producte en el perímetre del local. L’experiència del client en el sector ha permès una zonificació molt clara segons cada tipus de producte i s’ha aplicat una solució d’exposició distinta en cada cas, però que ha permès mantenir un mateix criteri estètic en tota la botiga.

S’ha utilitzat el mateix tipus de paviment de gres en tota la superfície, exceptuant dues zones que s’han volgut remarcar amb peces de mosaic de dibuix geomètric. Els colors de les parets són clars, amb algun punt amb els tons una mica més intensos, amb la voluntat de donar el màxim protagonisme al producte exposat, de molts tipus i en gran quantitat.

S’han dissenyat unes prestatgeries a base de ferro natural vernissat i fusta clara, que també s’han fet servir per fer els taulells d’atenció al públic i una gran taula central expositora, situada a la part central de la botiga, que s’ha il·luminat puntualment.

Per un altre tipus de producte s’ha dissenyat una prestatgeria a base de pladur pintat, col·locada en el costat oposat a les prestatgeries de ferro. I pel tercer grup de productes, les prestatgeries s’han col·locat de fusta. Finalment s’ha singularitzat el racó de les herbes, amb prestatges de fusta lacada de color i urnes de metacrilat.