Reforma parcial d’una farmàcia situada al centre de Vilafranca, feta en dues fases.

Inicialment es va redissenyar la façana, substituint el revestiment existent de bloc de formigó de peça petita per un revestiment ceràmic de gran format. Es van redissenyar els rètols lluminosos i es va fer un disseny específic del mòdul empotrat per indicar les farmàcies de guàrdia, fugint de peces estandaritzades. Igualment es van fer cels rasos nous, es va col·locar una nova il·luminació i es va pintar l’interior amb nous colors.

Posteriorment, en una segona fase, es van substituir els taulells existents per 5 mòduls individuals d’atenció personalitzada. Construïts amb DM lacat i acer inoxidable, permeten penjar els monitors a l’alçada que es desitgi i girar-los totalment de cara el client quan sigui necessari. Inclouen una part d’expositor i tots els accessoris necessaris per un correcte funcionament. També es va fer un sisè mòdul, expositor de producte a la part baixa i d’una caixa registradora centenària a la part superior.