Reforma i rehabilitació d’un antic edifici industrial per adequar-lo a gimnàs.

Es va tractar d’una intervenció força complexa tant per encaixar-hi el programa que demanaven els clients com per les servituds i condicionants, bàsicament a nivell d’instal.lacions i normatives, que presenta un projecte d’aquestes característiques.

Dividit en quatre plantes, es va fer una zonificació molt clara: sala de maquines i sala d’spinning al semisoterrani; recepció, zona pels socis, despatxos i sala polivalent en altell; vestidors, zona d’aigua i cabines d’atenció personalitzada en planta 1ª; i sala de fitness en planta 2ª.

En la majoria de revestiments de paret i als sostres, per compensar en general la manca d’alçada, es van utilitzar tons clars, ja sigui amb DM lacat, pintura o rajoles, amb notes de color puntuals en distints espais com la zona d’aigua, cabines o a la zona d’entrada, utilitzant un vermell intens que forma part de la imatge gràfica del gimnàs.