En aquesta reforma d’un habitatge, a partir de la idea del client d’una distribució molt oberta, es van suprimir molts envans i es va intentar que pràcticament tots els espais de la casa quedessin interrelacionats visualment.
A partir de la unificació del terra, a base de parquet, i fent el mobiliari a mida amb la mateixa tonalitat, es van pintar les parets i sostres de color clar. Es va fer un tancament de vidre per la cuina, que combinava colors blanc i vermell i superfícies d’inox. Es van escollir peces de mobiliari singulars i es va crear un petit nucli destinat a gimnàs on es va aplicar imatge gràfica a les parets.