Reforma parcial d’un petit apartament d’estiu a Sitges.

A partir de les característiques pròpies de la finca i de l’entorn marítim on està ubicada, es va agafar el color blanc com a eix bàsic de la intervenció. Parets, fusteria lacada i mobiliari es van fer de color blanc. Es va combinar amb colors suaus tant a l’hora d’escollir el parquet, com el mobiliari de cuina, com el gres porcel·lànic col·locat al bany. Es va col·locar alguna peça de mobiliari de fusta clara, en la línia del parquet, i es va combinar tot amb peces decoratives antigues existents a l’habitatge.