Intervenció a nivell de mobiliari i decoració, per equipar la totalitat dels espais d’ un habitatge de nova construcció.
Plantejaments previs de distribució i una acurada tria en el mobiliari, la pintura i els papers pintats, així com en el projecte d’ il·luminació.