Reforma en un habitatge existent de dos dormitoris juvenils, adequant-los a les necessitats, gustos i personalitat dels seus usuaris, tant pel que fa a la gama de colors com als materials que s’han utilitzat.