Aquest habitatge oferia la possibilitat de que molts elements originals de l’immoble es conservessin.

Es va fer amb la mesura del possible amb els paviments de mosaic, de distintes formes i colors, sostres amb motllures i florons i amb la fusteria interior, de proporcions més altes de l’habitual i amb portes dobles amb motllures. Tot això es va compatibilitzar amb acabats i mobiliari actual, sobretot en banys i cuina. També es va treballar en la terrassa-porxo posterior de l’habitatge, amb paviment per exteriors i un color intens pel pintat de la façana.