Projecte d’interiorisme d’un habitatge de nova planta.

En aquest cas es va intervenir des del principi en la redacció del projecte, proposant la distribució general de la casa que d’acord amb els clients i l’arquitecte va ser la que es va dur a terme. Paviment de gres porcel·lànic de gran format en planta baixa, amb una peça molt similar per fer la terrassa. De parquet en les plantes pis, en combinació amb l’escala central, revestida de fusta en un primer tram i amb estructura metàl·lica i escalons de fusta a la resta.

El blanc és el color que domina en les parets de l’habitatge, amb només aplicacions puntuals de color: revestiments de rajola en algun bany, elements singulars com la llar de foc, etc. En la zona dels pares, tota la fusteria està feta a mida amb fusta de roure precompost. En la dels nens s’ha optat pel DM de color. Cuina combinant colors blanc, gris i superfícies d’acer inoxidable. I tot complementat amb lluminàries i peces de mobiliari de molta presència i qualitat.