Les característiques pròpies de la finca on s’ubiquen aquests despatxos, de caire modernista i amb una forta personalitat, feia necessària una intervenció precisa que no entrés en conflicte amb el ja hi havia.

A l’interior dels despatxos es va treballar bàsicament a nivell de mobiliari a mida, pintura i il·luminació. El mobiliari fet a mida es va fer, majoritàriament, amb DM lacat del mateix to clar que es van pintar les parets i que així quedés perfectament integrat. El mobiliari de la sala de juntes es va fer de fusta de roure, a joc amb el mobiliari que s’hi va col·locar.

A la zona de recepció es va dissenyar tot el mobiliari a mida, amb DM lacat de color blanc, es va posar un terra de parquet d’un color que respectés la tonalitat de l’existent a la resta de dependàncies i es van col·locar lluminàries noves i mobiliari auxiliar.

Es va unificar tota la fusteria, a base de tapetes i portes de fusta de roure vernissada.