Adequació d’un local com a oficina d’ús privat per una empresa de lampisteria. S’ha eliminat la solució estándar de sostre que hi havia originalment al local i s’ha substituit per un sostre de llistons de fusta. La projecció en planta d’aquest sostre correspon a una catifa de rajola decorada al terra amb la resta de paviment a base de microciment. La solució final de les peces divisòries i decoratives ha estat diferent a les inicialment previstes, tal com es pot veure amb la vista 3D que s’inclou en les imatges.