Adaptació d’un pis existent com a despatxos per una assessoria.
A partir del paviment existent de color clar, tota la fusteria es va pintar d’una tonalitat similar, excepte les peces de mobiliari singular. El taulell de recepció i un parament per delimitar la sala d’espera, es van fer amb fusta de cedre, amb cadires de fusta amb la mateixa tonalitat. En un parament de DM pintat s’hi van integrar fotografies de documents antics aportats pel mateix client.