Local situat al centre de Vilafranca, al carrer de La Cort, a la zona porxada prop de l’ajuntament, en ple centre comercial.

La forma del local, molt estret i allargat, va condicionar tant la distribució en planta de la nova òptica com l’aplicació de determinats materials per donar més sensació d’amplitud.

A la banda on les parets del local presentaven més irregularitats, es van projectar tota una successió de plans, amb distintes inclinacions cadascun, tractats amb DM lacat de diferents tonalitats de colors pedra molt clars i miralls, per fer d’expositors oberts d’ulleres .

A l’altre costat es van posar els punts d’atenció al client, un a l’entrada i un al fons, amb taulells a base de planxa de ferro natural vernissada i altres mobles expositors.

El sostre de color blanc i una aplicació gràfica “d’il·lusions òptiques” van acabar de configurar el conjunt, juntament amb una entrada senzilla, molt transparent, amb perfileria de ferro pintat.