Reforma interior d’un local, allargat i estret, destinat a botiga de roba. Es va buscar un aire actual en consonància amb el producte a la venda: roba de les marques més modernes i emblemàtiques del mercat.
Es va buscar un estil que fes sentir còmode a tot tipus de públic, encara que l’actuació es va centrar clarament en el femení. Per això es va utilitzar la gama de colors malves, aplicats tant al mobiliari fet amb DM com en la pintura de les parets, combinant-los amb algun tapissat més extremat a base de malves i blancs. A l’entrada, tractament diferenciat d’una paret a base de paper pintat.