Aquest projecte a Sant Pere de Riudebitlles es va realitzar intervenint a l’obra des de l’inici, projectant la distribució del restaurant, i posteriorment escollint la qualitat i el tipus de materials a utilitzar.
Paviment general de gres porcel·lànic. Sostre combinant parts amb placa acústica amb zones de pladur pintat, amb il·luminació empotrada o penjada. El tancament de l’entrada i la porta corredissa d’accés al nucli de serveis es va fer amb perfileria de ferro tenyida de color verd fosc.
Tant el mobiliari fet a mida com les taules i cadires es van fer amb fusta emblanquinada, preveient l’aplicació de pintura de colors a les parets. Aquesta va córrer a càrrec del pintor local David Ribas que, a partir d’unes premisses inicials, va repartir els colors seguint el seu criteri i d’acord amb el client. A la part posterior el restaurant disposa d’un ampli pati en el qual es va dissenyar una pèrgola metàl·lica pintada de blanc amb sostre d’encanyissat i es van aplicar colors molt vius en alguna de les parets de tancament.