Projecte d’intervenció en un petit local, de poca superfície i forma allargada.
A partir de la conservació del paviment, amb material ceràmic d’aire rústic, es va treballar amb mobiliari de fusta blanca.
Les parets que delimitaven les zones de servei es van pintar de color verd i la resta de parets i sostre de color blanc trencat.
Es va col·locar un mirall emmarcat amb fusta en tota la longitud del local, per duplicar-ne la imatge. Es va dissenyar una façana molt neta i transparent, fent un revestiment de pedra molt clara tant de les parets com dels escalons d’accés.